Majowy dyżur MPWOP

Przypominamy, że 16 maja w godzinach 13.00-17.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz będzie pełnić dyżur specjalista z Centrum PISOP. W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych możecie Państwo uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia stowarzyszeń, aspektów prawnych, księgowych, prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników, pozyskiwania wolontariuszy czy też pozyskiwania środków na działania. W celu uniknięcia kolejek można umówić się na konkretną godzinę pod adresem mailowym mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86

 

Konsultacje projektów Wielkopolska Wiara

W związku z ogłoszonym konkursem mikrodotacji Wielkopolska Wiara Stowarzyszenie Centrum PISOP zachęca do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji projektów. Doradca dyżurować będzie 3 kwietnia od godziny 12.30 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (s.101). W celu uniknięcia kolejek polecamy wcześniejsze ustalenie godziny konsultacji poprzez adres mailowy: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

 

Pierwsza w tym roku Kawiarenka NGO

6 marca o godzinie 19.00 w świetlicy byłego Gimnazjum w Sierakowie, obecnie Szkoły Podstawowej nr 6 odbędzie się Kwiarenka NGO.

Pierwsza cześć spotkania poświęcna zostanie prezentacji zaplanowanych działań w gminie Rawicz w 2018 roku. Natomiast w drugiej części, animatorka Beata Grzegorzewska, zaprezentuje możliwości finansowania z różnych źródeł przedsięwzięć społecznych organizacji pozarządowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Utworzenie Mobilnego Punktu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych

 

W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w 2018 roku zorganizowanych zostanie 8 dyżurów doradczych (łącznie 32 godziny) w formie indywidualnych lub grupowych spotkań. To odpowiedź na potrzeby rawickich organizacji zgłaszane m.in. podczas tzw. Kawiarenek NGO. Dyżury odbywać się będą w siedzibie urzędu systematycznie od marca do grudnia na wzór Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Organizacje pozarządowe lub osoby zainteresowane założeniem organizacji będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia stowarzyszeń, aspektów prawnych, księgowych, prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników, pozyskiwania wolontariuszy czy też pozyskiwania środków na działania. Informacje o MPWOP będą zamieszczane na www.rawicz.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
 
 
 
 

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie  oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert  ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2018 r.

PARTNERZY NGO

DO GÓRY