Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!
 
 

Planowane wydarzenia w 2018 roku - prośba o przesłanie informacji

Podczas październikowej Kawiarenki NGO, która odbyla się 3.10. zostały omówione założenia do Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi. W trakcie dyskusji okazało się, że istneje konieczność poznania bardziej konkkretnych informacji na temat planowanych przez stowarzyszenia działań w przyszłym roku. Wynika to nie tylko z potrzeby wprowadzenia konkretnych zadań do przyszłorocznego programu i określenia form wsparcia tych przedsięwzięć, ale też ze względu na przypadający w przyszłym roku jubileusz miasta. 
Zaprpoponowano poszerzenie informacji zawartej w udostępnionej wcześniej ankiecie, w części dotyczącej planowanych projektów na 2018 rok, o terminy realizacji poszczególnych zadań oraz o ich orientacyjny koszt. Tabelę taką zamieszczamy w załączniku. Tabelę wraz ankietą można dosyłać w ustalonym wcześniej terminie czyli do 27 paździenika 2017 roku na adres e-mail: promocja@rawicz.eu.
Załączniki:
Pobierz plik (Planowane imprezy w roku 2018.doc)Planowane imprezy w roku 2018.doc[ ]359 kB

Zmiana miejsca październikowej Kawiarenki

UWAGA!!! Ze względu na trwający remont instalacji elektrycznej w Domu Kultury, październikowa i listopadowa "Kawiarenka NGO" odbędą się w stołówce Szoły Podstawowej nr 6 (w byłym Gimnazjum w Sierakowie). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z Gminą Rawicz w 2018 roku.

"Kawiarenka NGO" - 3 października 2018 roku, godzina 19.00 - SP nr 6 (byłe Gimnazjum w Sierakowie)    

Spotkanie poświęcone będzie Programowi Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. W spotkaniu uczestniczyć będzie Pani Elżbieta Gazda-Zielony - doradca Centrum PISOP. Pani Elżbieta będzie do Państwa dyspozycji w trakcie Kawiarenki w celu skonsultowania bieżących spraw dotyczących Państwa dzialalności. 

Korporacyjne źródła pozyskiwania środków

Dzięki uprzejmości Centrum PISOP udostępniamy materiał dotyczący aktualnych korporacyjnych źródeł pozyskiwania funduszy na realizacje projektów przez organizacje pozarządowe. Zapraszamy do lektury umieszczonej w załączniku.  

Załączniki:
Pobierz plik (fundacje.pdf)fundacje.pdf[ ]621 kB

Konsultacje programu współpracy na 2018 rok

W dniu 4 września Burmistrz Gminy Rawicz podjął zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych nad programem współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Konsultacje potrwają do 10 listopada. 

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C36817090415580.pdf)SKM_C36817090415580.pdf[Treść Zarządzenia]249 kB
Pobierz plik (Ankieta na 2018 rok.doc)Ankieta na 2018 rok.doc[Ankieta do edycji]381 kB
Pobierz plik (Program współpracy 2017 po sesji 23.11.pdf)Program współpracy 2017 po sesji 23.11.pdf[ ]160 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY