Czerwcowa Kawiarenka NGO - 8 czerwca

8 czerwca w ramach Kawiarenki NGO odbędzie się spotkanie ze specjalistą z zakresu marketingu i promocji, który pomoże Państwu stworzyć koncepcje promocji swoich działań oraz opracuje niezbędne narzędzia celem lepszego docierania do odbiorców działań oraz klientów. 
Zapraszamy wszystkich chętnych! Kawiarenka NGO odbędzie się 8 czerwca o godz. 19.00 w Domu Kultury w Rawiczu w Kawiarni arystycznej "W Starym Kinie" ( ul. Targowa 1).
Wszelkich informacje nt. Kawiarenki udziela Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86) lub Michał Turski (mturski@rawicz.eu, tel. 65 546 76 71). Informacje rownież na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

Majowa Kawiarenka NGO

Zgodnie z ustalonym na poprzedniej Kawiarence harmonogramem spotkań, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do Kawiarni Artystycznej "W Starym Kinie" przy Domu Kultury w Rawiczu na majową "Kawiarenkę NGO", która odbędzie się w dniu 4.05.2017 r. o godzinie 19.00 (wejście od strony parku). Serwujemy kawę i herbatę dla uczestników spotkania. 

 

Kawiarenki NGO - specjaliści dla rawickich organizacji

Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz z Centrum PISOP specjaliści Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będą teraz częściej gościć w naszym mieście. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz mieszkańcy.

Zmiany w uchwale o inicjatywie lokalnej

Podczas styczniowej sesji Rady MIejskiej Gminy Rawicz, Radni uchwalili zmiany do uchwały w sprawie ustalenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy loklanej. Najważniejszą zmianą jest przyspieszenie pierwszego terminu składania wniosków do 1 marca. Druga zmiana polega na skorygowaniu karty oceny wniosków. Zamieszczamy treści uchwał głównej i zmiany do uchwały. Informujemy, że ustawodawca nie uprawomocnił samorządów do określania wzorów wniosków. Informacje o tym jak napisać wniosek i co powinien zawierać mogą Państwo przeczytać w dziale  "Wszystko o inicjatywie lokalnej - Jak napisać wniosek".  Zamieszczamy również przykładowy wniosek jako materiał pomocniczy.

 

Gminna baza kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2017

Na podstawie Rozdziału 8, § 13 załącznika do uchwały nr XXXI/325/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 oraz komunikatu Burmistrza Gminy Rawicz o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2017 r. informujemy, że nabór kandydatów został zakończony.

PARTNERZY NGO

DO GÓRY