Samorząd Woj. Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach "Programu współpracy Samorządu (...) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015". Wszelkie uwagi i propozycje należy przekazywać elektronicznie na załączonym formularzu do 5 września br. na adres: pozytek@umww.pl. Szczegółowe informacje: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/998164.html

 

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 8-15 września 2014 roku w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. To cykliczna impreza, odbywająca sie raz na trzy lata, organizowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Konferencja "Wielkopolskie Forum Współpracy"

Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konferencji pt. "Wielkopolskie Forum Współpracy", które odbędzie się 6 sierpnia w Poznaniu. Konferencja będzie jednocześnie regionalnym spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja BINGO już do pobrania!

Centrum PISOP z przyjemnością informuje, że można już pobrać najnowszą publikację prezentującą innowacyjny Model BINGO, który wspiera organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w zarządzaniu. Model BINGO pozwala w szybki sposób zaplanować i sukcesywnie wzmacniać stowarzyszenie czy fundację w realizacji celów statutowych, a jego stosowanie przekłada się na stabilność, skuteczność i efektywność działań organizacji.

Szkolenie "ABC tworzenia projektu"

Pod koniec lipca zostanie ogłoszony konkurs na dotację do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tym, 30 czerwca w Poznaniu w Centrum Bukowska, w godzinach 9:00-16:00 odbedzie się szkolenie pn. "ABC tworzenia projektu".

PARTNERZY NGO

DO GÓRY