Konkurs MKiDN: Priorytet III - Kultura ludowa i tradycyjna

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych informuje o mozliwości składania wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Narodowe, Priorytet III: Kultura ludowa i tradycyjna. Celem Konkursu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi, funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.
 
 
 
 

Program TechSoup

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych informuje o mozliwości składania wniosków w Programie TechSoup, organizowanego przez Fundację TechSoup. Wnioski skłądać mogą organizacje pozarządowe, a głównym zamiarem programu jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze.
 

Bezpłatne spotkania dla NGO

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań dla organizacji pozarządowych.
 
 
 
 
 

Planowanie strategiczne w NGO - szkolenie

Stowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pod hasłem "Planowanie strategiczne - wyznaczanie misji, wizji i celów strategicznych". Odbędzie się ono 14 listopada 2014 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, Plac Metziga 26/6.
 

Warsztat doradczy dla NGO i JST

31 października o godzinie 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbędzie się warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY