Konferencja nt. współpracy JST-NGO

Miasto Konin oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pn. "Promocja gospodarcza miasta – testowanie kontraktacji usług publicznych na przykładzie Miasta Konina. Nowe narzędzia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi". Odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia  2014 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie.
 
 
 
 
 

"Drzwi Otwarte dla NGO" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe na "Drzwi Otwarte dla NGO". Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2014 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 18 o godzinie 9:00.
 

Konkurs "Wolontariat na medal 2014!"

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie oraz leszczyńskie Centrum PISOP zapraszają do udziału w Konkursie "Wolontariat na medal 2014!" na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną na rzecz lokalnej społeczności. Inicjatywa zalezy od inwencji zgłaszających - jedynym warunkiem udziału w konkursie jest, aby w organizację tej inicjatywy zaangażowani byli dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy.
 
 
 
 

Projekty dofinansowane ze środków publicznych - szkolenie

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.  „Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków publicznych – na przykładzie Wielkopolskiej Wiary”, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, przy Placu Metziga 26/6, w godzinach 9:00 – 16:00.
 

Model współpracy JST i NGO - teoria i praktyka

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zapraszają na konferencję pod hasłem "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - teoria i praktyka". Odbędzie się ona 19 listopada 2014 roku w godzinach 10:00-15:00 w Centrum Konferencji i Rekreacji "Akwawit", przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie.
 

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY