Zestawienie złożonych ofert w Otwartym Konkursie Ofert - I edycja 2020

Przedstawiamy zestawienie złożonych ofert w I edycji otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2020 roku. W wymaganym terminie (30.12.2019 r.) do Urzędu wpłynęło 56 ofert na łączną kwotę dofinansowania 1.378.825,56 zł. Przewidujemy, że ocena formalna złożonych ofert potrwa do 15 stycznia. Apelujemy o systematyczne sprawdzanie elektronicznej skrzynki pocztowej oraz generatora e-NGO, ponieważ może pojawić się informacja o konieczności uzupełnienia brakujących załączników lub poprawienia innych błędów formalnych. Niedopełnienie wspomnianych obowiązkow będzie skutkować odrzuceniem oferty i w konsekwencji niezakwalifikowaniem jej do dalszej oceny przez członków komisji konsursowej. Ocena merytoryczna zakwalifikowanych ofert będzie dokonywana etapami, począwszy od 15 stycznia, w zależności od przedstawionego przez oferentów harmonogramu realizacji zadań. Całość procedury oceny ofert ma szanse zakończyć się do końca stycznia.   

 

Nabór członków Komisji Konkursowych

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku informujemy, że organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowych. W Komisji Konkursowej uczestniczyć będą dwie osoby rekomendowane przez trzeci sektor. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2020 roku na kartach zgłoszeń załączonych do powyższej informacji.  

 

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia.doc)Karta zgłoszenia.doc[ ]738 kB

Szkolenie - nowe wzory ofert i sprawozdań

W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w dniu 28 listopada o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu rozpocznie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu pisania ofert i sporządzania sprawozdań na nowych wzorach obowiązujących od marca 2019 roku. Podczas szkolenia podane zostaną praktyczne porady w zakresie wypełniania ofert, wskazywania w nich rezultatów, celów szczegółowych oraz sprawozdawczości z realizowanych zadań. Dodatkowo, w przeddzień ogłaszania otwartych konkursów ofert, zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nowych konkursów. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem - przedstawiciele NGO, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z trzecim sektorem. Szkolenie jest bezpłatne, wstęp na nie jest wolny. Zapewniamy serwis kawowy. Informacje pod numerem tel. 65 546 76 71.

 

Rusza nabór wniosków do tytułu RAWICKI LIDER NGO

Założeniem konkursu Rawicki Lider NGO jest coroczne wyróżnianie osób działających w organizacjach, promowanie samych organizacji czy też oddolnych inicjatyw realizowanych na terenie gminy Rawicz oraz dostrzeżenie roli przedstawicieli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora. 
 
 

Otwarte spotkanie konsultacyjne 15.10.2019 r.

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane współpracą i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego na OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Spotkanie zaplanowano na 15 października (wtorek) na godzinę 17.00 w sali sesyjnej Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz. Podczas spotkania porozmawiamy o zadaniach, które Gmina Rawicz oraz organizacje zamierzają realizować w nadchodzącym roku. Z uwagi na to, że w 2019 roku zaszły bardzo istotne zmiany w podejściu do realizacji zadań oraz ich rozliczania niezbędne jest przedyskutowanie sposobów opisywania zadań, określania ich celów i rezultatów. Ze względu na to, że nie określmy godziny zakończenia konsultacji - zależy to tylko od poziomu zainteresowania - przygotowaliśmy serwis kawowy. Zapraszamy do dyskusji.  

 

 

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY