Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
 

Konkurs na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową, organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle z Szwajcarii. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
 

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją, PR i komunikacja, prawne aspekty NGO, wystąpienia publiczne, leadership.
 

Zabierz głos w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wsłuchajmy się w głos naszej młodzieży!
 
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza młodzież w wieku od 13. do 20. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
Ankietę należy wypełnić do 30 września 2020 roku.
 

Konsultacje Programu Współpracy 2021

Pomimo utrudnień w naszych działaniach jakie obecnie odczuwamy, rozpoczynamy kosultacje społeczne zmierzające do stworzenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Program tworzony jest z nadzieją, że pandemia w kolejnym roku nie będzie wpływać na działania stowarzyszeń. Konsultacje potrwają do 30 października kiedy to projekt Programu zostanie udostępniony na stronie Urzędu i przesłany do zaopiniowania Rawickiej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. W związku z obecną sytuacją pandemiczną głównym narzędziem konsultacji jest umieszczona w załączniku ankieta, którą uprzejmie prosimy wypełnić i wysłać na adres promocja@rawicz.eu do 30 września. Oczywiście można ją dostarczyć osobiście i zostawić w Biurze Obsługi Klienta. Bezpośrednio po wakacjach przewidujemy zorganizować spotkania online z przedstawicielami stowarzyszeń. Pomóżmy sobie nawzajem stworzyć najlepszy dokument określający zasady, formy, zakresy i obszary współpracy.   

Aby można się było odnieść do poprzedniego Programu polecamy jego lekturę TUTAJ

 

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje 2021.pdf)Konsultacje 2021.pdf[ ]540 kB
Pobierz plik (Ankieta 2021.doc)Ankieta 2021.doc[ ]518 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY