Strefa Płatnego Parkowania

 

  LOKALIZACJA Strefa Płatnego Parkowania obejmuję następujące ulice:

 • ul. Rynek - zewnętrzna część, strona wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia, z pominięciem 1 miejsca postojowego dla Starostwa Powiatowego);
 • ul. Rynek - zewnętrzna część, strona północna (od ul. Królowej Jadwigi do ul. 3 Maja);
 • ul. Wały T. Kościuszki - strona wewnętrzna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Wały J. Dąbrowskiego);
 • ul. Plac Wolności - część zachodnia (od ul. 17 Stycznia do ul. Wazów);
 • ul. Plac Wolności - (od ul. Szwedzkiej do ul. Sukienniczej);
 • ul. Plac Wolności - część wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia);
 • ul. 17 Stycznia - (od ul. B. Głowackiego do ul. S. Staszica);
 • ul. K. Marcinkowskiego - (od ul. Sukienniczej do ul. Wały Powstańców Wlkp.).

Ponadto płatnym parkingiem jest: ul. Rynek - plac, wewnętrzna część (w obrębie pasów zieleni, z pominięciem postoju TAXI oraz 3 miejsc postojowych dla Urzędu Stanu Cywilnego i 1 miejsca dla Muzemum Ziemi Rawickiej).

 

Lokalizacja strefy i ulic nimi objętych wraz z rozmieszczonymi parkomatami przedstawia mapka.

 

Parkowanie jest płatne w parkomatach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Parkowanie na ul. Marcinkowskiego jest płatne w godzinach od 6:00 do 15:00.
Opłaty nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  CENNIK

Wykupienie biletu parkingowego powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za cały przewidywany czas postoju.
Minimalny opłacony czas parkowania wynosi 30 minut. Opłacenie dalszego parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety.

 1. za pierwsze pół godziny parkowania - 1,00 zł, (minimalna opłata)
 2. za pierwszą godzinę parkowania - 2,00 zł,
 3. za każdą kolejną godzinę parkowania - 2,00 zł,
 4. osoby z kartą parkingową osoby niepełnosprawne - 0,00 zł,
 5. motocykle - 0,00 zł.

Opłaty za parkowanie można uiszczać monetami 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.
Parkomat nie wydaje reszty Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkomacie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  KARTY ABONAMENTOWE

W UMG Rawicz (Biuro Obsługi Klienta) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 100 zł za miesiąc.
Wykupienie karty abonamentowej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

>>> WNIOSEK - pobrania <<<

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  WEZWANIE DO OPŁATY DODATKOWEJ

W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego na przedniej szybie za wycieraczka przez kontrolera SPP, uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 50,00 zl w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz od pon. do pt. w godz od 8-14 lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  PODSTAWY PRAWNE

 
 
DO GÓRY