Komunikacja Miejska w Rawiczu

Rozkład jazdy (kliknij)

Mapa trasy (kliknij)

 

Bilety Cena biletu 1 zł. Cena biletu miesięcznego 25 zł. Bilety miesięczne do nabycia są w budynku dworca PKP w kasie przewoźnika Milla na 2 dni przed końcem miesiąca i 2 dni na początku miesiąca.  

Ulgi Ulga 100% dla:

 •     Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej,
 •     Dzieci w wieku do 4 lat,
 •     Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 •     Osoby, które ukończyły 70 lat,
 •     Honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 25 litrów krwi i są mieszkańcami gminy Rawicz,
 •     Osoby niepełnosprawne (I stopień),
 •     Umundurowani funkcjonariusze Policji.

Ulga 50% dla:

 •     Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 lat,
 •     Studenci szkół wyższych do ukończenia 26 lat,
 •     Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 •     Emeryci i renciści
 •     Kombatanci,
 •     Osoby głuche i głuchonieme
DO GÓRY