Warsztat doradczy dla NGO i JST

31 października o godzinie 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu odbędzie się warsztat doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
 
Eksperci PISOP poruszą zagadnienia związane ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, a także tworzeniem Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugi blok tematyczny poświęcony zostanie stricte źródłom finansowania organizacji pozarządowych.
 
Chęć udziału w warsztacie doradczym należy zgłaszać najpóźniej do dnia 28 października, mailowo na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub telefonicznie: 65 520 78 86. Warsztat organizuje Centrum PISOP w ramach projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego warsztat doradczy jest bezpłatny.