Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander organizuje konkurs grantowy pod hasłem "Tu mieskzam, tu zmieniam". Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego z 305 grantów, na które bank przeznaczył 1,5 miliona złotych.
 
 
 
 
 
Granty zostaną przyznane na wsparcie inicjatyw z zakresu: zagospodarowania loklanej przestrzeni publicznej, ochrony środowiska naturalnego, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych i pogłębiania więzi lokalnych, jak też promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie.
 
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłosza go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia czy pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy innej instytucji samorządowej. Na zgłoszone projekty będzie można głosować również internetowo.
 
Projekty można zgłaszać poprzez aplikację internetową na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html ,w terminie: od 22 września do 23 listopada 2014 roku. Realizacja 15 najlepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami w wysokości 20 000 zł. Ponadto, Bank wręczy 30 nagród po 10 000 zł, 100 nagród po 5 000 zł i 160 nagród po 2 500 zł.
 
Szczegóły: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html