Komisja Europejska ogłasza konkurs "Zdrowie-2014"

Komisja Europejska ogłasza konkurs "Zdrowie-2014".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celem konkursu jest:
  • promocja zdrowia, zapobieganie chorobom i promowanie warunków wspierających zdrowy styl życia
  • ochrona obywateli przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia
  • przyczynianie się do innowacyjnych, efektywnych i zrównoważonych systemów zdrowia
  • ułatwianie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE.
 
Wnioski mogą składać:
  • prawnie zarejestrowane organizacje
  • władze publiczne
  • instytucje sektora publicznego
  • podmioty pozarządowe
  • organizacje międzynarodowe.
 
Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych, a 80% w przypadku projektów wyjątkowej użyteczności.
 
Termin składania wniosków upływa 25 września 2014 roku, a wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 54 400 000 euro.
 
Szczegóły: strona internetowa Komisji Europejskiej (j.angielski) http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
DO GÓRY