Konkurs na mikrodotacje - projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa

Już wkrótce Centrum PISOP ogłosi konkurs na mikrodotacje ramach projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa. Do zdobycia jest nawet do 5000 zł na realizację inicjatywy oddolnej lub rozwój młodej organizacji pozarządowej. Dla zainteresowanych, 4 sierpnia 2014 roku w godzinach 11:00-15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne, przy ul. Opalińskich w Lesznie, w sali Biblioteki Uczelnianej PWSZ.
 
 
 
 
 
Pierwsza edycja obejmie projekty realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada br., tj.:
  • projekty inicjatyw oddolnych, czyli wydarzeń i działań realizowanych w sferze pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  • projekty rozwoju młodej organizacji pozarządowej - w tym stworzenie planu rozwoju i zakup materiałów i usług.
 
Oferty w konkursie będą mogły składać:
  • młode organizacje pozarządowe, tzn. wpisane do KRS najwcześniej 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł. - w obu kategoriach konkursowych;
  • grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób i działające na rzecz swojej społeczności lokalnej - oferty na realizację inicjatywy oddolnej;
  • grupy samopomocowe, w zależności od ich formy działania, oferty na projekty rozwoju jako młoda organizacja pozarządowa lub projekt inicjatywy oddolnej jeśli są grupą nieformalną.
 
Grupy nieformalne mają prawo do pozyskiwania patronów tj. organizacji pozarządowych, które będą wspierały grupy w realizacji i rozliczeniu projektów. Organizacja patronacka może działać dłużej niż 18 miesięcy i może być patronem dla nieograniczonej liczby grup nieformalnych, jednak pod warunkiem, że planowany projekt grupy nie pokrywa się z głównym nurtem działań patrona.
 
W trakcie spotkania, doradcy Centrum PISOP przedstawią szczegółowe informacje, odpowiedzą na pytania i podpowiedzą, jak prawidłowo przygotować ofertę.
 
Chęć zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesłać na adres: mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl najpóźniej do 3 sierpnia br.
 
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
DO GÓRY