VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 8-15 września 2014 roku w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. To cykliczna impreza, odbywająca sie raz na trzy lata, organizowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.
 
W OFIP-ie uczestniczą przedstawiciele NGO, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Głównym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom NGO z partnerami zewnętrznymi. W tegorocznej edycji, imprezie towarzyszyć będzie Tydzień Obywatelski (8.-141.09.2014), którego zwieńczeniem będzie Piknik Inicjatyw Obywatelskich. Głównym tematem tegorocznej konferencji natomiast, będzie praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego.
 
Rejestracja uczestników trwać będzie od 21 lipca do 21 sierpnia 2014 roku. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostepne są na stronie http://ofip.eu/