"Aktywność obywatelska w Polsce: różne działania, wspólne cele"

Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konferencji pn. "Aktywność obywatelska w Polsce: różne działania, wspólne cele", która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2014 roku w Poznaniu.

Tematyka pierwszego dnia poświęcona będzie roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i ich współpracy z lokalnymi partnerami. Wnioski z dyskusji panelowej oraz warsztatów posłużą do stworzenia strategii rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. Podczas drugiego dnia konferencji, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń rozmawiać będą o planowaniu działań i budowaniu niezalezności od środków publicznych. Podczas Konferencji gościć będą eksperci z organizacji pozarządowych z całej Polski. Zgłoszenia do udziału nalezy przesyłać na specjalnym formularu, dostepnym pod adresem http://pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/biznes-innowacje-ngo-czyli-bingo/980-aktywnosc-obywatelska-w-polsce-rozne-dzialania-wspolne-cele, do 27 maja 2014 roku, mailem na adres konferencja@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61 851 91 34. Więcej informacji udziela Katarzyna Sulejewska, nr tel. 61 851 91 34, mail katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły: http://pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/biznes-innowacje-ngo-czyli-bingo/980-aktywnosc-obywatelska-w-polsce-rozne-dzialania-wspolne-cele

DO GÓRY