Kawiarenka NGO - pierwsze spotkanie

23 kwietnia, czyli w przyszłą środę zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń na spotkanie Kawiarenki NGO. Jest to pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest doprowadzenie do jeszcze ściślejszej współpracy miedzy organizacjami a urzędem.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter stricte roboczy. Ustalone zostaną tematy wiodące kolejnych kawiarenek. Podczas spotkania raz jeszcze organizacje zostaną zapoznane z zakładką na rawicz.pl poświęconą organizacjom pozarządowym oraz z kalendarzem imprez. Będziemy zachęcać organizacje i kluby sportowe do zamieszczania informacji o podejmowanych przez siebie działaniach i imprezach w kalendarzu gminnym, co automatycznie przełoży się na zamieszczenie tej informacji w pasku informacyjnym Telewizji Leszno. Spotkanie odbędzie się o godz. 18:00 w sali piecowej Domu Kultury, wejście od parku. Zapraszamy również przedstawicieli grup nieformalnych.