Akademia Społecznych Menedżerów

Centrum PISOP, w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizuje projekt Akademia Społecznych Menedżerów (ASM). Jest on kierowany do fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach Akademii Społecznych Menedżerów, odbędą się cztery 3-dniowe zjazdy w Żerkowie (terminy: 8.-10.05., 26.-28.06., 11.-13.09., 9.-11.10.). Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, budowania zespołu, finansów i promocji. Dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w ASM jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoszenia, na załączonym formularzu zgłoszeniowym, należy przesyłać e-mailem na adres anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub faxem: 65 520 78 86. Wszelskich informacji o projekcie udziela Anna Kaczmarek, tel. 65 520 78 68, e-mail: anna.kaczmarek@pisop.org.pl.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_ASM.pdf)formularz_zgloszeniowy_ASM.pdf[ ]175 kB