Nowe zadanie w Programie współpracy na 2019 rok

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. Zmiana polega tylko i wyłącznie na dodaniu nowego zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Po uchwaleniu wspomnianej zmiany Gmina Rawicz będzie mogła zlecać tego typu zadania stowarzyszeniom. Wszelkie uwagi prosimy kierować drogą mailową na adres promocja@rawicz.eu.  

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (projekt zmiany uchwały .pdf)projekt zmiany uchwały .pdf[ ]201 kB