Program Obywatele dla Demokracji

Od 1 marca do 15 kwietnia organizacje mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Zaktualizowany podręcznik i wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl. W drugiej edycji konkursu na dotacje przeznaczono 9 mln euro. Wysokość  dotacji dla projektów  realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

 

 

Obszary tematyczne:

* partycypacja publiczna
* kontrola obywatelska
* zwalczanie dyskryminacji - protytetowo traktowane będą działania realizowane poza Warszawą
* przedziwdziałanie wykluczeniu - praca środowiskowa
* projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Wszystkie zmiany i dodatkowe wyjaśnienia zasad konkursu zostały czytelnie zaznaczone w uzupełnionej wersji Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest dostępny na stronie internetowej programu. Internetowy System Wniosków został otwarty od 1 marca i będzie działał do 15 kwietnia 2014 do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje: www.ngofund.org.pl
Zapraszamy na fanpage programu: www.facebook.pl/Obywatele-dla-Demokracji
Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Osoba do kontaktu:
Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl
+48 22 536 02 69