Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok

Informujemy, że od 13 października do 14 listopada 2015 roku trwają otwarte konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, który na konsultacjach w dniu 16 listopada postaramy się omówić i przedyskutować. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych 16.11.2015r. na godz. 16.00 (sala 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz).

Przedmiotem konsultacji są założenia do projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, a celem konsultacji społecznych jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i niefinansowej Gminy Rawicz z sektorem pozarządowym w roku 2016.

Wypracowane w wyniku konsultacji społecznych rekomendacje będą uwzględnione przy opracowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rawicz z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2016.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), mające siedzibę na terenie Gminy Rawicz oraz podmioty mające siedzibę poza Gminą Rawicz, których cele statutowe związane są z rozwojem Gminy Rawicz.

Jedną z form konsultacji jest  zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Rawicz (www.rawicz.pl) obowiązującej w 2015r. uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 6 programu dotyczącego przedmiotu współpracy wraz z formularzem uwag do projektu; Pobierz Program 2015; Pobierz formularz uwag

W trakcie trwania konsultacji zorganizowane zostaną spotkania z organizacjami pozarządowymi w ramach Kawiarenki NGO, Otwartego Spotkania Konsultacyjnego oraz Rady Sportu. O terminach będziemy informować na bieżąco. 

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych dokumentów można zgłaszać osobiście lub e-mailowo. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odpowiedzialną za przyjmowanie uwag, opinii i propozycji jest Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, pok. 03, tel. 65 546 76 71, e-mail: promocja@rawicz.pl

 
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 217.pdf)Zarządzenie Nr 217.pdf[ ]795 kB
DO GÓRY