Kawiarenka NGO - zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie w ramach "KAWIARENKI NGO", która odbędzie się 13 października 2015 roku o godzinie 19.00 w Galerii Sala Piecowa/Kawiarnia Artystyczna "W Starym Kinie" przy Domu Kultury w Rawiczu.
 
 
 
 
 
 
 
Po wakacyjnej przerwie wracają comiesięczne spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych. 
 
Tematy główne spotkania:
1. Budowanie Programu Współpracy na 2016 rok.
2. Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Bardzo prosimy o zarezerwowanie około 2 godzin i poświęcenie ich na wspólne rozmowy i dyskusje nad kształtem współpracy w nadchodzącycm roku i harmonogramem przerpowadzenia wyborów do Rawickiej Gminnej Rady Działaności Pożytku Publicznego.
Aby przybliżyć Państwu i w konsekwencji ułatwić przebieg dyskusji zamieszczamy linki do dwóch dokumentów, które będziemy omawiać i nad którymi będziemy dyskutować.
Program współpracy na 2015 roku - wejdź
Uchwała Nr X/73/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - wejdź
 
W skrócie "Kawiarenki NGO" to projekt prowadzony od 2014 roku przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, który ma na celu, przede wszystkim wzajemne informowanie się o kierunkach podejmowanych działań w zakresie działalności pożytku publicznego. Wymiana informacji pomaga w integracji działań. Pozwala to na: usprawnienie codziennej współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, lepsze reagowanie na zgłaszane potrzeby środowiska lokalnego,  czy też wypracowanie realnej i rzeczywistej strategii rozwoju współpracy i wzajemnego wsparcia dla podejmowanych działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy w obszarze zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
DO GÓRY