Wszystko o programie ASOS - spotkanie informacyjne

21 stycznia 2015 roku o godziie 10:00 w Centrum PISOP w Lesznie odbędzie się spotkanie informacyjne "ASOS 2015". Poświęcone będzie ono kolejnej edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, w którym nabór ofert trwa do 2 lutego 2015 roku.
 
 
 
 
 
Spotkanie poprowadzi pani Anna Paulina Matczuk, doświadczona trenerka i doradczyni Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Konkursu. Poruszone będą takie kwestie jak np. cele Programu, podmioty uprawnione do korzystania z dotacji, niezbędne terminy czy też obszary działań w ramach których można realizować zadania.
 
W sprawie zgłoszeń oraz szczegółowych informacji, należy kontaktować się z panią Alicją Marcinek:
alicja.marcinek@pisop.org.pl
65 520 78 86
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Źródło:  http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/kompendium-wiedzy-o-programie-asos-w-jednym-miejscu/