Konkurs MKiDN: Priorytet III - Kultura ludowa i tradycyjna

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych informuje o mozliwości składania wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Narodowe, Priorytet III: Kultura ludowa i tradycyjna. Celem Konkursu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi, funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.
 
 
 
 
 
Dofinansowywane będą zadania dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradydycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).
 
Szczególny nacisk w priorytecie zostaje położony na projekty kompleksowe, integrujące zarówno twórców jak i odbiorców. Istotne jest:
 
Wnioski mogą składać:
 
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 500 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł, a maksymalna na jeden rok realizacji zadania - 250 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku.
 
Termin składania wniosków:
 
Szczegółowe informacje: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php